Verbinden en netwerken

Het in contact komen met andere ondernemers is van levensbelang voor iedere zelfstandige en mkb’er. Om te klankborden, hulp te bieden en natuurlijk door onderlinge dienstverlening of samenwerking. Dat stimuleert Acta services want: Acta wil ondernemers bij elkaar brengen.

Ondernemers ontmoeten ondernemers

Acta services ondersteunt en faciliteert de (gratis) netwerkbijeenkomsten van DoeJeBusiness. Bij dit netwerk zijn inmiddels ruim tweehonderd ondernemers aangesloten. Tijdens de lunches en netwerkkoffies van DoeJeBusiness in het Acta restaurant Bij Akker kunt u uw (regionale) netwerk vergroten op een laagdrempelige en gezellige manier.